KNV EHBO Houten

Afdeling van de Kon.Ned.Vereniging voor EHBO

Informatie hulpverlening

Verbandkoffer groot

Onze vereniging verzorgt verlening van eerste hulp bij diverse evenementen in Houten. Wij vragen u om in een zo vroeg mogelijk stadium, doch minimaal vier weken van tevoren contact met ons op te nemen. Getracht zal worden u twee weken voordat uw evenement plaatsvindt te informeren of EHBO'ers voor uw evenement beschikbaar zijn. Wij attenderen u er op dat activiteiten die tijdens kantooruren (ma t/m vr) plaatsvinden, moeilijk in te vullen zijn.

Helaas kunnen wij u niet bij voorbaat een toezegging doen, omdat ook wij afhankelijk zijn van vrijwilligers. Wij doen ons best, maar garantie kunnen wij niet geven!Wij verlenen géén medewerking aan uw evenement, wanneer naar onze mening onvoldoende maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van ongevallen. Wij verwachten dat aan onze vrijwilligers alle noodzakelijke medewerking wordt verleend.

Mocht blijken dat de afspraken niet zijn nagekomen en dat daardoor de veiligheid of de hulpverlening onvoldoende is gegarandeerd, dan behouden wij ons het recht voor om ter plaatse af te zien van het meewerken aan uw evenement.Wij wijzen u erop dat onze leden slechts eerste hulp verlenen in afwachting van professionele hulpverlening. Relatief kleine ongevallen (schaafwonden e.d.) kunnen wij zelf afhandelen; desnoods verwijzen wij een slachtoffer naar zijn of haar huisarts.

Wij zien het vervoer van slachtoffers naar de huisarts niet als onze taak, u als organisatie dient daarin te voorzien. Inzet vindt plaats in de vorm van één of meerdere teams van twee personen. Onze vereniging vraagt een bijdrage in de kosten, vanaf 1 september 2023 is dit € 13,15 per uur, met een minimum van 3 uur en het bovenmatig materiaalverbruik.Met uw vragen kunt u terecht bij onze coördinator Miranda van den Tempel-Bood, zij kan u verder informeren.

Bij grootschalige (sport)evenementen kan het nodig zijn om de hulpverlening op een andere wijze te regelen. Onze coördinator kan u indien nodig doorverwijzen.

HULPVERLENING

Hulpverlening bij evenementen nodig? Klik HIER voor het aanvraagformulier.

© 2005-2023 EHBOHouten.nl disclaimer links