KNV EHBO Houten

Afdeling van de Kon.Ned.Vereniging voor EHBO

Nieuws

Wilt u een bericht op deze pagina laten plaatsen of heeft u opmerkingen of verbetervoorstellen met betrekking tot onze website, mail naar:secretariaat@ehbohouten.nl, het bestuur beslist of het bericht al dan niet geplaatst wordt. LET WEL: het bestuur is niet aansprakelijk voor de ingezonden stukken.


Evenementen informatie voor de leden

EHBO is voor velen ook een hobby, naast het volgen van cursussen en herhalingslessen is het ook mogelijk deel te nemen aan evenementen waarbij daadwerkelijk hulp kan worden verleend. Een leuke en leerzame bezigheid die de theorie in praktijk doet brengen. Onze vereniging zorgt voor de nodige materialen en begeleiding.

Door de vrijwillige en belangeloze inzet van onze leden kunnen wij ons als vereniging presenteren en onze hulp aanbieden waar dit nodig mocht zijn. Voor ieder lid is er wel een evenement dat hem of haar zal aanspreken. Evenementen worden meestal in dagdelen verdeeld. De EHBO'ers worden in teamverband ingedeeld onder het motto: "Twee weten (en kunnen) meer dan één".

Een overzicht van de dag, tijd en locatie van (aangevraagde) evenementen vindt u op de kalender en in de agenda die op de herhalingsavonden ter inzage ligt. Alleen leden kunnen zich voor evenementen inschrijven via dit formulier bij Miranda van den Tempel-Bood, coördinator hulpverlening, of op de lesavonden schriftelijk in de evenementen agenda. Het formulier is ook via de login pagina in te vullen en te versturen.

Degenen die zich aangemeld hebben, ontvangen kort tevoren een herinnering. Bent u onverhoopt verhinderd, laat het Miranda dan zo spoedig mogelijk weten. Indien in de agenda bij een activiteit van uw voorkeur vermeld staat dat er voldoende aanmeldingen zijn, kijkt u dan te zijner tijd nogmaals of er niet alsnog een plaats beschikbaar is. Wij vinden het het prettigst wanneer u tijdig aangeeft te willen assisteren, dat bespaart Miranda een aantal mailtjes en telefoontjes! Om bij de agenda te komen moet u eerst inloggen.

De Aan- en afmeldingen voor de lessen worden met ingang van het seizoen (2015-2016) geregeld door Edith Hartsuiker. U kunt haar mailen via secretariaat@ehbohouten.nl.

Grote Oefening
Er is vanwege te weinig belangstelling voor de Grote Oefening van 2020 besloten om voorlopig geen Grote Oefeningen meer te houden.

Districtswedstrijden
Van 1999 tot en met 2015 deed de EHBO-vereniging Houten mee aan de districtswedstrijden, georganiseerd door een zich daarvoor opgegeven vereniging in het District Utrecht op verzoek van het District Utrecht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Voor meer info van de behaalde resultaten kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Piet van den Heuvelgroep is gestopt
Er werd tot en met maart 2016 geoefend met de "Piet van den Heuvelgroep". Dit was een groep die trainde om de vaardigheid op een hoger niveau te brengen.

In 2019 is besloten om deze groep op te heffen, de oprichter is in maart 2016 overleden en er was te weinig animo om nog oefeningen te organiseren. Het is een mooie periode geweest waarin met veel plezier in bedrijven op diverse locaties in de regio is geoefend.

Laatste nieuws

Data districtsjaarvergadering en districtsvaardigheidsproeven

Het is nog onbekend wanneer de districtsjaarvergadering en de districtsvaardigheidsproeven gehouden zullen worden.

De ploeg die bij de districtsvaardigheidsproeven de eerste plaats haalt ontvangt een wisselbeker die de ploeg één jaar mag houden, bij inlevering wordt een nieuwe kleinere beker geschonken in ruil. De ploeg die de tweede plaats haalt krijgt de Buursma wisselbeker, na één jaar in te leveren. De coach van de winnende ploeg mag de An Verkade wisselbeker één jaar behouden.

De nieuwe reglementen van de Nationale Vaardigheidsproeven geven de mogelijkheid voor elk district om twee ploegen naar deze NVP af te vaardigen.

Nationale Vaardigheidsproeven

De Nationale Vaardigheidsproeven worden op een ons niet bekende datum in 2023 gehouden.

Algemene Landelijke Vergadering 2023

De ALV van de KNV EHBO is op zaterdag 3 juni 2023 gehouden in het verenigingsgebouw aan de Kwikstaartlaan 28 te Zeist. De vergadering van 2024 wordt gehouden op 25 mei 2024 in het verenigingsgebouw aan de Kwikstaartlaan 28 te Zeist.


LEDEN LOGIN

Klik HIER om in te loggen

© 2005-2023 EHBOHouten.nl disclaimer links